KHỚP NỐI XOAY - ROTARY JOINTS

KHỚP NỐI XOAY SXO-180 SERIES

KHỚP NỐI XOAY SXO-180 SERIES

Khớp nối xoay SXO-180 series Showa Giken thường được dùng làm mát cho các máy móc thiết bị cắt kim loại, máy khoan và...
KHỚP NỐI XOAY SXO-90 SERIES

KHỚP NỐI XOAY SXO-90 SERIES

Khớp nối xoay SXO-90 series Showa Giken thường được dùng làm mát cho các máy móc thiết bị cắt kim loại, máy khoan và...
KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH6100

KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH6100

Khớp nối xoay loại tiêu chuẩn RXH6100 series Showa Giken thường được dùng trong các thiết bị máy móc như máy ghiền máy đóng gói...
KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH5000

KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH5000

Các dòng khớp nối xoay loại tiêu chuẩn RXH5000 series Showa Giken thường được dùng trong các thiết bị làm mát cho lò nung lò...
KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH4100

KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH4100

Các dòng khớp nối xoay loại tiêu chuẩn RXH4100 series Showa Giken thường được dùng trong các thiết bị làm mát cho lò nung lò...
KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH3000

KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH3000

Các dòng khớp nối xoay loại tiêu chuẩn RXH3000 series Showa Giken thường được dùng trong máy in làm báo chí và máy cán mỏng...
KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH2100

KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH2100

Các dòng khớp nối xoay loại tiêu chuẩn RXH2100 Showa Giken thường được dùng trong máy cán khô và máy in khuôn mẫu
KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH1300

KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH1300

Dòng khớp nối xoay loại tiêu chuẩn RXH1300 Showa Giken thường được dùng trong máy in opset và các loại máy in quang khắc
KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH1000

KHỚP NỐI XOAY LOẠI TIÊU CHUẨN RXH1000

Khớp nối xoay loại tiêu chuẩn RXH1000 Showa Giken thường được dùng trong làm mát trục căng và cán màng mỏng, máy ép máy cán
KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE6100

KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE6100

Các loại khớp nối xoay tiêu chuẩn RXE6100 thường được dùng trong hệ thống thiết bị máy móc làm sạch...vv.... từ nhà sản xuất...
KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE5000

KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE5000

Các loại khớp nối xoay tiêu chuẩn RXE5000 thường được dùng trong hệ thống chân không với cacbon than chì và bộ ly hợp khí...
KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE4100

KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE4100

Khớp nối xoay tiêu chuẩn RXE4100 thường được dùng trong máy cán mỏng in ấn và máy in Opset....vv.... từ nhà sản xuất Showa...
KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE3300

KHỚP NỐI XOAY TIÊU CHUẨN RXE3300

Các loại khớp nối xoay tiêu chuẩn RXE3300 thường được dùng trong làm mát trục căng và cán màng mỏng , máy cán khô....vv.... từ...
© 2016 showa-giken.com.vn. Designed by Viễn Nam